Ubyumva ute? Nibyo cg sibyo?

Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi,
(1 Timoteyo 6:6)

Muyandi magambo umukristo wese ugira umutima utanyuzwe ntiyubaha Imana

Nibyo? Cg sibyo? Wowe Ubyumva ute?

-->